Удружење „Потомака Михајла Идворског Пупина“

Udruženje „Potomaka Mihajla Idvorskog Pupina“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Потомака Михајла Идворског Пупина“

Матични број: 28276818

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.


Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 19. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ