Удружење „Потомака Михајла Идворског Пупина“

Основни подаци

Назив: Удружење „Потомака Михајла Идворског Пупина“

Матични број: 28276818

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 19.1.2021.