Удружење „Животница - место лепих мисли“

Udruženje „Životnica - mesto lepih misli“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Животница - место лепих мисли“

Матични број: 28276273

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Иваново

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: zivotnica.rs

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 6. 11. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ