Удружење грађана „Тамишки вук“

Основни подаци

Назив: Удружење грађана „Тамишки вук“

Матични број: 28271883

Седиште: Јабука

Година оснивања: 2019

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 1.1.2021.