Удружење грађана мото клуб „Сириус“

Основни подаци

Назив: Удружење грађана мото клуб „Сириус“

Матични број: 28270836

Седиште: Панчево

Година оснивања: 2018


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: www.mksirius.com

Оцена транспарентности: 5.75/10

Датум последњег ажурирања: 7.8.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник На сајту удружења је наведено име заступника.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови На сајту удружења је објављен број чланова удружења или имена чланова.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту АПР-а је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.