Удружење српских техничких прегледа

Основни подаци

Назив: Удружење српских техничких прегледа

Матични број: 28270518

Седиште: Панчево


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: udruzenjestep.rs

Оцена транспарентности: 6/10

Датум последњег ажурирања: 3.8.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник На сајту удружења је наведено име заступника.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура На сајту удружења је објављена структура удружења.
Статут На сајту удружења је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.