Удружење „Пансеј“

Udruženje „Pansej“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Пансеј“

Матични број: 28268564

Година оснивања: 2018

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

Ова организација је уписана у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза надлежног министарства Републике Србије као организација младих.

Ова организација је транспарентна (више информација је могуће пронаћи на сајту Neprofitne.rs)

*Датум последње провере: 17. 2. 2024.


Насељено место: Панчево

Адреса: Зеленог рузмарина 23

Контакт подаци

Телефон: 065/271-55-61

Е-пошта: kontaktpansej.org.rs

Сајт: www.pansej.org.rs

Facebook: @pansej

Instagram: @udruzenjepansej

LinkedIn: @pansej

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 24. 3. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ