Удружење „Синхро“

Udruženje „Sinhro“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Синхро“

Матични број: 28265735

Година оснивања: 2018

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

Ова организација је уписана у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза надлежног министарства Републике Србије као организација за младе.


Насељено место: Панчево

Адреса: Генерала Петра Арачића 8

Контакт подаци

Телефон: 064/359-55-53

Е-пошта: sinhropancevo@gmail.com

Сајт: www.sinhro.org

Facebook: @sinhrohub

Instagram: @sinhrohub

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 29. 3. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ