Удружење за здрав начин живота „АТЛЕТИК СТУДИО“

Udruženje za zdrav način života „ATLETIK STUDIO“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење за здрав начин живота „АТЛЕТИК СТУДИО“

Матични број: 28251025

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Facebook: @atletikfitness

Instagram: @atletikstudio

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 17. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ