Удружење „Сигурно место - Центар за лични развој и психосоцијалну подршку“

Udruženje „Sigurno mesto - Centar za lični razvoj i psihosocijalnu podršku“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Сигурно место - Центар за лични развој и психосоцијалну подршку“

Матични број: 28249225

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Facebook: @sigurnomesto

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 5. 8. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ
Град Панчево Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву за 2019. годину Превенција болести зависности код деце из социјално депривираних средина 2019 252.750,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2019. годину Изазови младих 2019 50.000,00