Удружење грађана „Артефамилија“

Основни подаци

Назив: Удружење грађана „Артефамилија“

Матични број: 28240619

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 3.1.2021.