Удружење грађанки „FemPlatz“

Udruženje građanki „FemPlatz“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење грађанки „FemPlatz“

Матични број: 28239238

Година оснивања: 2017

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Адреса: Милоша Обреновића 67

Контакт подаци

Телефон: 013/231-63-64

Е-пошта: femplatz@gmail.com

Сајт: www.femplatz.org

Facebook: @femplatz

Instagram: @femplatz

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 3. 4. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ