Удружење „Заједница пословне зграде Његошева 1а Панчево“

Udruženje „Zajednica poslovne zgrade Njegoševa 1a Pančevo“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Заједница пословне зграде Његошева 1а Панчево“

Матични број: 28230419

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 2. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ