Удружење „Жена то може“

Основни подаци

Назив: Удружење „Жена то може“

Матични број: 28227043

Седиште: Панчево


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Facebook: @zenatomoze

Instagram: @zenatomoze

Оцена транспарентности: 3.25/10

Датум последњег ажурирања: 30.12.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту АПР-а је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту АПР-а су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти На друштвеним мрежама је наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење нема сајт.
Контакт На сајту АПР-а су наведене информације за контакт.