Удружење грађана „Magic Dance“

Udruženje građana „Magic Dance“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење грађана „Magic Dance“

Матични број: 28224320

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Старчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 26. 3. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ