Удружење „ПСИХОГЕНЕЗА-Центар за едукацију и лични развој“

Основни подаци

Назив: Удружење „ПСИХОГЕНЕЗА-Центар за едукацију и лични развој“

Матични број: 28223943

Седиште: Панчево


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: www.psihogeneza.rs

Оцена транспарентности: 6.25/10

Датум последњег ажурирања: 5.8.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник На сајту удружења је наведено име заступника.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту АПР-а је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти На сајту удружења је наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.