Удружење „ОДРАЗ - Центар за одрживи развој“

Udruženje „ODRAZ - Centar za održivi razvoj“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „ОДРАЗ - Центар за одрживи развој“

Матични број: 28221100

Година оснивања: 2017

Година престанка рада: 2022

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.


Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 26. 3. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ