Удружење грађана одгајивача голубова перикера Републике Србије - Панчево

Udruženje građana odgajivača golubova perikera Republike Srbije - Pančevo

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење грађана одгајивача голубова перикера Републике Србије - Панчево

Матични број: 28220367

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 17. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ