Удружење „Плави анђео“

Udruženje „Plavi anđeo“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Плави анђео“

Матични број: 28214421

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Ковачица

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 22. 3. 2023.

Напомена: Седиште удружења је од 2021. године у Ковачици.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ