Удружење за рекреацију у Панчеву

Udruženje za rekreaciju u Pančevu

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење за рекреацију у Панчеву

Матични број: 28210469

Година оснивања: 2016

Година престанка рада: 2022

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.


Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 30. 3. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ