Удружење „Elpis“

Основни подаци

Назив: Удружење „Elpis“

Матични број: 28205082

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 8.1.2021.