Удружење „Центар за смањење ризика од катастрофа и заштиту животне средине“

Udruženje „Centar za smanjenje rizika od katastrofa i zaštitu životne sredine“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Центар за смањење ризика од катастрофа и заштиту животне средине“

Матични број: 28204671

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 14. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ