Тамбурашки центар „Тамбураторијум“

Основни подаци

Назив: Тамбурашки центар „Тамбураторијум“

Матични број: 28184743

Седиште: Панчево

Година оснивања: 2015


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: tamburatorijum.weebly.com

Facebook: @tamburatorijum

Оцена транспарентности: 6.25/10

Датум последњег ажурирања: 27.12.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а, али није наведено на сајту удружења.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту удружења је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти На сајту удружења је наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.