Удружење грађана „Импулс“ Панчево Ромске интеграције жена

Udruženje građana „Impuls“ Pančevo Romske integracije žena

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење грађана „Импулс“ Панчево Ромске интеграције жена

Матични број: 28182899

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 5. 8. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ
Град Панчево Конкурс за су/финансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2023. години - 2023 700.000,00
Град Панчево Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2019. години Како остварити своје право 2019 500.000,00