Центар за образовање и професионално усавршавање „EduPro“

Centar za obrazovanje i profesionalno usavršavanje „EduPro“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Центар за образовање и професионално усавршавање „EduPro“

Матични број: 28171285

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Београд

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 20. 3. 2023.

Напомена: Седиште удружења је од 7.4.2022. године у Београду.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ