Удружење грађана „Наша Поњавица“

Udruženje građana „Naša Ponjavica“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење грађана „Наша Поњавица“

Матични број: 28167725

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Омољица

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 30. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ