Удружење „Сена“

Основни подаци

Назив: Удружење „Сена“

Матични број: 28166567

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 5.1.2021.