Удружење за брачно посредовање „Futura 2“

Основни подаци

Назив: Удружење за брачно посредовање „Futura 2“

Матични број: 28163622

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 12.1.2021.