Удружење љубитеља изворне народне музике „Чаробна ноћ“ Панчево

Udruženje ljubitelja izvorne narodne muzike „Čarobna noć“ Pančevo

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење љубитеља изворне народне музике „Чаробна ноћ“ Панчево

Матични број: 28160348

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 17. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ