Центар за опште образовање

Основни подаци

Назив: Центар за опште образовање

Матични број: 28160119

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 2.1.2021.