Удружење грађана „Музички центар Вокали“

Udruženje građana „Muzički centar Vokali“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење грађана „Музички центар Вокали“

Матични број: 28157169

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Facebook: @HorVokalKids

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 17. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ