Удружење „Љубитељи старовременских мотоцикала“

Udruženje „Ljubitelji starovremenskih motocikala“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Љубитељи старовременских мотоцикала“

Матични број: 28152825

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 28. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ
Град Панчево Конкурс за су/финансирање пројеката и програма у култури за 2015. годину Музејска збирка старовремениских мотоцикала 2015 24.000,00