Удружење Рома - Глогоњ

Основни подаци

Назив: Удружење Рома - Глогоњ

Матични број: 28148909

Седиште: Глогоњ

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 19.1.2021.