Удружење креативних грађана „Деца бензена“

Udruženje kreativnih građana „Deca benzena“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење креативних грађана „Деца бензена“

Матични број: 28146400

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Facebook: @C6h6Kids

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 27. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ
Град Панчево Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2014. години Деца базена 2014 597.150,00