Удружење „Надеждеа“

Udruženje „Nadeždea“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Надеждеа“

Матични број: 28134142

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Банатско Ново Село

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 1. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ