Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-79 Језеро Качарево

Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-79 Jezero Kačarevo

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-79 Језеро Качарево

Матични број: 28130813

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Качарево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 6. 11. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ