Удружење винара, виноградара и воћара „Грозд Јабука“

Udruženje vinara, vinogradara i voćara „Grozd Jabuka“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење винара, виноградара и воћара „Грозд Јабука“

Матични број: 28115989

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Јабука

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 1. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ