Актив жена „Соса“

Aktiv žena „Sosa“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Актив жена „Соса“

Матични број: 28114842

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Банатски Брестовац

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Facebook: @AktivZenaSosa

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 25. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ