Удружење „Клуб музичара Свирац“

Udruženje „Klub muzičara Svirac“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Клуб музичара Свирац“

Матични број: 28114451

Година престанка рада: 2023

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.


Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 16. 6. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ