Удружење за општу културу и слободно информисање „ОМНИБУС“

Основни подаци

Назив: Удружење за општу културу и слободно информисање „ОМНИБУС“

Матични број: 28113617

Седиште: Панчево


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: omnibusradio.net

Оцена транспарентности: 6.25/10

Датум последњег ажурирања: 3.8.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а, али није наведено на сајту удружења.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови На сајту удружења је објављен број чланова удружења или имена чланова.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту АПР-а је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти На сајту удружења је наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.