Удружење румунско - српског пријатељства „Парум“

Udruženje rumunsko - srpskog prijateljstva „Parum“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење румунско - српског пријатељства „Парум“

Матични број: 28113072

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.


Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 3. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ