Српски ратни ветерани Панчево

Основни подаци

Назив: Српски ратни ветерани Панчево

Матични број: 28098499

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 3.1.2021.