Удружење грађана „Млади ратари - Долово“

Udruženje građana „Mladi ratari - Dolovo“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење грађана „Млади ратари - Долово“

Матични број: 28095201

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Долово

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Facebook: @MladiRatariDolovo

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 4. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ