Удружење љубитеља Парка природе „Поњавица“

Основни подаци

Назив: Удружење љубитеља Парка природе „Поњавица“

Матични број: 28089830

Седиште: Омољица


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: www.ponjavica.org.rs

Оцена транспарентности: 7/10

Датум последњег ажурирања: 30.12.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а, али није наведено на сајту удружења.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови На сајту удружења је објављен број чланова удружења или имена чланова.
Структура На сајту удружења је објављена структура удружења.
Статут На сајту удружења је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти На сајту удружења је наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.