Удружење таксиста и ванлинијских превозника „Eagle“

Udruženje taksista i vanlinijskih prevoznika „Eagle“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење таксиста и ванлинијских превозника „Eagle“

Матични број: 28087012

Година оснивања: 2012

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Адреса: Савска 4/27

Контакт подаци

Телефон: 064/409-94-09

Е-пошта: limoserviceeagle@gmail.com

Сајт: www.limoserviceeagle.com

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 28. 3. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ