Регионални форум за међународне и стратешке студије

Основни подаци

Назив: Регионални форум за међународне и стратешке студије

Матични број: 28061773

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 2.1.2021.