Удружење „Tibiscus“

Основни подаци

Назив: Удружење „Tibiscus“

Матични број: 28060912

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 27.12.2020.