Немачко удружење „Дунав Омољица“

Nemačko udruženje „Dunav Omoljica“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Немачко удружење „Дунав Омољица“

Матични број: 28060343

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Омољица

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 30. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ