Хор и оркестар Јован Бандур

Hor i orkestar Jovan Bandur

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Хор и оркестар Јован Бандур

Матични број: 28055340

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: horiorkestarjovanban.wix.com/jovan-bandur

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 6. 11. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ