Удружење инвалида рада Омољица

Udruženje invalida rada Omoljica

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење инвалида рада Омољица

Матични број: 28052839

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Омољица

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 30. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ
Град Панчево Конкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у Граду Панчевуу 2023. години - 2023 150.000,00