Национални савез потрошача Србије

Nacionalni savez potrošača Srbije

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Национални савез потрошача Србије

Матични број: 28052235

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Ваљево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 5. 1. 2021.

Напомена: Прво седиште удружења је било у Панчеву. У јуну 2019. године ново седиште је Ваљево.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ